Запрошуємо динамівців обговорити Програму розвитку олімпійського руху в Україні

До вашої уваги Програма розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-18 рр. (проект). Пропонуємо ознайомитися і, можливо, висловити в коментарях свої враження, побажання або пропозиції.

 

ПРОГРАМА

розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-2018 років

СКОРОЧЕННЯ
НОК України Національний олімпійський комітет України
МОК Міжнародний Олімпійський Комітет
ЄОК Європейські олімпійські комітети
ГА Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України
ВК Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України
Президент Президент Національного олімпійського комітету України
Віце-президент Віце-президент  Національного олімпійського комітету України
Дирекція Виконавча дирекція Національного олімпійського комітету України
Директор Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України;
Керівництво Президент, Віце-президент, Директор
СФ Всеукраїнські спортивні федерації (асоціації) з олімпійських  видів спорту
МСФ Міжнародна спортивна федерація з олімпійського виду спорту
ОІ Олімпійські Ігри (літні та зимові)
ЮОІ Юнацькі Олімпійські Ігри (літні та зимові)
ЄІ Європейські ігри
ЄЮОФ Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
ОКОІ Організаційний комітет ОІ

 

Загальна частинаNOC logo_полноцвет

Програма розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-2018 років (далі – Програма) – це основоположний документ, що включає визначення основних напрямів діяльності з метою розвитку, зміцнення та захисту олімпійського руху в Україні.

Програма базується на Олімпійській Хартії згідно якої «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів».

Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання людей в дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового способу життя, залученню всіх верств населення  до активних занять фізичною культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації, її духовне збагачення, прищеплює почуття патріотизму та гордості за свою країну.

Розвиток олімпійського руху в Україні цілковито відповідає умовам часу та інтересам держави і є невід’ємною частиною руху за здоровий спосіб життя.

Програма враховує принципи визначені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, що прийнята на 69-й черговій сесії в Нью-Йорку в листопаді 2014 року. Генеральна Асамблея ООН визнає:

– незалежність і автономію спорту, а також місію Міжнародного Олімпійського Комітету з розвитку олімпійського руху;

– спорт як механізм сприяння вихованню, здоров’ю, розвитку та миру, і підкреслює важливу роль Міжнародного Олімпійського Комітету, Національних олімпійських комітетів і олімпійського руху в досягненні цих цілей;

– що великі міжнародні спортивні заходи повинні бути організовані в дусі миру, взаєморозуміння, дружби, толерантності, єднання і примирення, неприпустима будь-яка дискримінація.

Програму розроблено на підставі аналізу виконання Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2011-2014 років з урахуванням позицій Державної програми розвитку фізичної культури і спорту та Рекомендацій
ІІІ Спортивного конгресу України (жовтень 2012 року).

 

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для поширення ідей і цінностей олімпійського руху серед населення України, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення  до активних занять фізичною культурою та спортом, активізації руху за духовне збагачення та моральне очищення всього суспільства.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,

необхідних для виконання програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених у Державному та місцевих бюджетах, залучених коштів Національного олімпійського комітету України і його місцевих осередків, інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування програми, зокрема з Державного бюджету України, визначається щороку виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей щодо розвитку національного олімпійського руху, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки та повинен бути не меншим ніж у попередній період.

 

Шляхи реалізації Програми

Основне навантаження з виконання програми покладається на Національний олімпійський комітет України, який згідно зі статтею 23 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» координує розвиток олімпійського руху в Україні і має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх, в Міжнародному Олімпійському Комітеті, міжнародних олімпійських організаціях. Загальна координація шляхів реалізації Програми покладається на Виконком НОК України.

 

 1. Підготовка та участь в Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях та сприяння підготовці і участі у них
 2. Міжнародна діяльність та співпраця з іноземними організаціями
 3. Співробітництво з суб’єктами національного олімпійського руху, органами виконавчої влади та місцевого врядування, державними і громадськими об’єднаннями
 4. Популяризація та пропаганда олімпійського руху,
 5. Інформаційне забезпечення
 6. Фінансова та маркетингова діяльність
 7. Олімпійський волонтерський рух

 

 1. Підготовка та участь в Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях та сприяння підготовці і участі у них

 

 1. Забезпечувати участь олімпійських збірних команд України в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом

 

 1. Організовувати урочисті церемонії проводів та зустрічей олімпійських збірних команд України на ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, суб’єкти олімпійського руху

 

 1. Здійснення координації з МОК, ЄОК, ОКОІ та відповідними державними органами (Урядові, організаційні комітети, робочі групи тощо) щодо участі олімпійських збірних команд України в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом

 

 1. Організовувати дні України та роботу Українського дому під час проведення ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України, інші суб’єкти олімпійського руху

 

 1. Брати участь у розробці та затвердженні систем відбору на ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін –   Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Забезпечувати дотримання спортивного принципу при відборі кандидатів щодо участі в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України, Мінмолодьспорт, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Створювати та сприяти функціонуванню екіпірувальних центрів та екіпірувати членства офіційної делегації України для участі в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ.

 

Термін –   Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом

 

 1. Надавати сприяння діяльності Національного антидопінгового центру України.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком та комісії НОК України спільно з Мінмолодьспортом України, федерації з олімпійських видів спорту, Національний антидопінговий центр

 

 1. Сприяти підготовці олімпійського резерву та розвитку спорту вищих досягнень в Україні.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, ФСТ

 

 1. Сприяти удосконаленню системи підвищення кваліфікації і атестації тренерів у відповідності до міжнародних стандартів.

 

Термін – до грудня 2016 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
 1. Сприяти розвитку спортивної науки та спортивної медицини, зокрема, пріоритетних напрямків розвитку прикладної науки, орієнтованої на розв’язання проблем спорту вищих досягнень, проведення  на конкурсних засадах наукових досліджень тощо.

 

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України,Міністерство охорони здоров’я, медична комісія та комісія «Олімпійська освіта та культура», ДНДІФКС, НДІ НУФВСУ

 

 1. Сприяти соціальному та правовому захисту спортсменів, тренерів, фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: НОК України спільно з  Мінмолодьспортом України, Комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями, національні Федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ

 

 

 1. Вживати заходів щодо заснування стипендіальних програм НОК для спортсменів-кандидатів на участь в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ та їх тренерів, програм підтримки федерацій з олімпійських видів спорту.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком та комісії НОК України спільно з Мінмолодьспортом України, федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ
 1. Сприяти залученню додаткових коштів (грантів, стипендій) для спортсменів-кандидатів на участь в ОІ, ЮОІ, ЄІ, ЄЮОФ та їх тренерів.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України, Мінмолодьспорт, федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ

 

 1. Вживати заходів щодо різних форм підтримки федерацій з олімпійських видів спорту.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком та комісії НОК України спільно з Мінмолодьспортом України, федерації з олімпійських видів спорту.

 

 1. Міжнародна діяльність та співпраця з іноземними організаціями

 

 1. Сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на національному рівні та міжнародній арені.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України

 

 1. Захищати, в межах своєї компетенції, інтереси суб’єктів олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями в межах своєї компетенції.

 

Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями, юридична комісія НОК України

 

 1. Продовжувати співпрацю з МОК, ЄОК, міжнародними і європейськими організаціями з питань розвитку олімпійського руху.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України

 

 1. Сприяти інтеграції українських фахівців, спеціалістів, суддів до міжнародних структур (МОК, ЄОК, АНОК, федерацій, тощо).

 

Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями НОК України, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Розвивати співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема UNICEF, UNESCO тощо.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії  та виконавча дирекція НОК України, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Брати участь в програмах міжнародних федерацій з олімпійських видів спорту та впроваджувати у практику інноваційні проекти (наприклад, дитяча легка атлетика).

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії  та виконавча дирекція НОК України, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Брати участь в програмах Олімпійської солідарності.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії  та виконавча дирекція НОК України, федерації з олімпійських видів спорту

 

 1. Співробітництво з суб’єктами національного олімпійського руху, органами виконавчої влади та місцевого врядування, державними і громадськими об’єднаннями та організаціями

 

 1. Співпрацювати відповідно до компетенції НОК України з:

– державними органами виконавчої влади;

– місцевими осередками НОК України;

– органами місцевого самоврядування;

– національними федераціями з олімпійських видів спорту;

– фізкультурно-спортивним товариствами та відомствами;

– вищими навчальними закладами, зокрема, сфери фізичної культури і спорту;

– Олімпійською Академією України;

– Спортивним комітетом України;

– Національним комітетом спорту інвалідів;

– Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

– Торгово-промисловою палатою України;

– іншими державними, урядовими, неурядовими, громадськими організаціями та установами.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України, регіональні відділення НОК України

 

 1. Зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного характеру, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

 

Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, регіональні відділення, комісії та виконавча дирекція  НОК України
 1. Вживати заходів щодо недопущення будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті до будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри.

 

Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, регіональні відділення, комісії та виконавча дирекція  НОК України, всі суб`єкти олімпійського руху

 

 1. Вживати заходів щодо популяризації олімпійського руху в регіонах України.

 

Термін – 2015-2018 роки Відповідальні: президент НОК України, Виконком НОК України, члени НОК України, регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, всі суб`єкти олімпійського руху.

 

 1. Вживати заходів щодо підвищення ролі та статусу місцевих осередків НОК України, трансформації їх у фінансово незалежні суб’єкти олімпійського руху в Україні, посилення їх кадрового потенціалу, делегування їм повноважень НОК в частині проведення заходів з популяризації олімпійського руху, в тому числі всеукраїнських заходів. Сприяти створенню комісії атлетів при осередку.

 

Термін – 2015-2018 роки Відповідальні: президент НОК України, Виконком НОК України, члени НОК України, регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція.

 

 1. Забезпечувати надання патронату заходам НОК України в регіонах з обов’язковим дотриманням вимог до збереження навколишнього середовища усіма суб’єктами олімпійського руху в Україні.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України, національні Федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ

 

 1. Вживати заходів щодо підвищення ролі та статусу федерацій з олімпійських видів спорту, трансформації їх у самостійні, автономні та фінансово незалежні суб’єкти олімпійського руху в Україні, посилення їх кадрового потенціалу, делегування їм повноважень НОК в частині проведення заходів з популяризації олімпійського руху, в т.ч. всеукраїнських заходів. Сприяти створенню комісії атлетів при федерації.

 

Термін – 2015-2018 роки Відповідальні: президент НОК України, Виконком НОК України, члени НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, виконавча дирекція.

 

 1. Вживати заходів щодо підвищення ролі та статусу комісій НОК, посилення їх кадрового потенціалу, делегування їм повноважень НОК в частині контролю за відповідними напрямками діяльності НОК.

 

Термін – 2015-2018 роки Відповідальні: президент НОК України, Виконком НОК України, члени НОК України, виконавча дирекція.

 

 

 1. Сприяти налагодженню співпраці дитячо-юнацьких спортивних та загальноосвітніх шкіл в поширенні олімпізму.

 

Термін – до грудня 2018 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура», суб’єкти олімпійського руху, власники або засновники ДЮСШ

 

 

 1. Продовжити реалізацію програми щодо підвищення ролі жінок у розвитку олімпійського руху України, особливо у виконавчих органах національних та міжнародних спортивних організацій шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України

 

 1. Сприяти подальшому впровадженню олімпійської освіти та історії в програми навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

 

Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура», федерації з олімпійських видів спорту, інші суб`єкти олімпійського руху, НТКУ

 

 1. Сприяти оновленню навчальних програм для загальноосвітніх  навчальних закладів та програм підготовки для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з  видів  спорту  з  урахуванням  вимог   міжнародних   спортивних організацій,  правил змагань та новітніх досягнень науки, зокрема медицини.

 

Термін – до грудня 2018 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура», федерації з олімпійських видів спорту, інші суб`єкти олімпійського руху, спортивні клуби, фізкультурно-спортивні товариства

 

 1. Опрацювати питання щодо організації діяльності учнівських і студентських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості з метою розвитку фізичної культури, спорту та олімпійського руху в навчальних закладах.
Термін – до грудня 2016 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура», Студентська та учнівська  спілка

 

 1. Популяризація та пропаганда олімпійського руху

 

 1. Проводити заходи, направлені на популяризацію олімпійського руху, олімпійських цінностей.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України, суб’єкти олімпійського руху

 

 1. Забезпечувати підготовку та проведення заходів з визначення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, інших фахівців за номінаціями.

 

Термін – щомісяця Відповідальні: Комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху», виконавча дирекція НОК України, національні Федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ

 

 1. Щорічно проводити:

«Герої спортивного року»;

«Всеукраїнський олімпійський день»;

«Всеукраїнський олімпійський урок»;

«Всеукраїнський олімпійський тиждень»;

інші заходи НОК України.

 

Термін – щорічно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України

 

 1. Поширювати олімпійські цінності на Україні, у тому числі, шляхом проведення в Україні широкомасштабних спортивно-видовищних, освітніх заходів, соціальної реклами, законодавчих ініціатив і т.і.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України

 

 1. Створити систему моніторингу рівня залучення населення до заходів НОК.

 

Термін – щомісяця Відповідальні: виконавча дирекція НОК України, місцеві осередки НОК.

 

 1. Вживати заходів щодо створення «Алей олімпійської слави» та «Музеїв спортивної слави» у кожному регіоні України

 

Термін – щорічно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України

 

 1. Пропагувати здоровий спосіб життя, як один з фундаментальних принципів олімпійського руху та вживати заходів щодо впровадження його як одного із пріоритетів державної політики. Сприяти формуванню переконання кожного українця в необхідності рухової активності як невід’ємного чинника його здорового способу життя та успішної життєдіяльності.

 

 

Термін – постійно Відповідальні: президент НОК України, Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
 1. Сприяти вихованню підростаючого покоління на принципах та ідеалах олімпізму.

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, всі суб`єкти олімпійського руху

 

 1. Вживати заходів щодо боротьби з наркоманією, алкоголізмом та тютюнопалінням, іншими хибними соціальними проявами через пропаганду здорового способу життя.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України спільно з  Мінсім’ямолодь-спортом України, федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ і відомства, регіональні відділення НОК України

 

 1. Інформаційне забезпечення

 

 1. Продовжити випуск тематичних телевізійних програм, конкурсів, вікторин та ігор з пропаганди олімпійського руху,  фізичної культури спорту.

 

Термін – з 2015 року Відповідальні: Виконком НОК України, комісії «Олімпійська освіта та культура» і «засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», виконавча дирекція

 

 1. Сприяти висвітленню діяльності НОК України та практики постійного спілкування з представниками засобів масової інформації (ЗМІ).

 

Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху»  НОК України, Асоціація спортивних журналістів

 

 1. Надавати підтримку діяльності журналу «Олімпійська арена».

 

Термін – І квартал 2015 р. Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху»  НОК України, Асоціація спортивних журналістів

 

 1. Сприяти підготовці та випуску поліграфічної продукції, науково-популярних методичних видань, відеопродукції, комп’ютерних програм для популяризації фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінмолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»

 

 1. Сприяти удосконаленню системи підготовки спортивних журналістів, спортивних, телевізійних та радіо-коментаторів.

 

Термін –   Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху»  НОК України, Асоціація спортивних журналістів, НТКУ,  федерації з олімпійських видів спорту, інші суб`єкти олімпійського руху

 

 1. Фінансова та маркетингова діяльність
 1. Опрацювати питання щодо нових шляхів залучення коштів та грантів на рахунки НОК України від міжнародних організацій, суб’єктів олімпійського руху України, спонсорів, благодійних організацій та української діаспори.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком, маркетингова та юридична комісії НОК України, комісія по роботі з українською діаспорою

 

 1. Визначати порядок надання фінансової допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів, виконання відповідних програм та реалізації проектів, спрямованих на розвиток олімпійського руху в Україні відповідно до рейтингу результатів діяльності.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України

 

 1. Сприяти збільшенню надходжень від лотерейної діяльності на розвиток фізичної культури і спорту, пропаганду олімпійських цінностей та здорового способу життя.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України

 

 1. Опрацьовувати питання щодо створення клубу прихильників олімпійського руху ім. Бутовського О.Д. Визначити основною метою клубу пошук можливостей для залучення додаткового фінансового та матеріального забезпечення розвитку олімпійського руху.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України

 

 1. Організовувати та проводити конкурси для обрання ідентифікаційних позначень (талісман, логотип, відзнаки, значки) НОК України та Олімпійської збірної України.

 

Термін – до грудня 2016 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України

 

7. Олімпійський волонтерський рух

 

 1. Створити волонтерський центр НОК України, забезпечити його діяльність.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України
 1. Вивчати досвід залучення волонтерів у міжнародному олімпійському русі та впроваджувати його у національну мережу.

 

Термін – до грудня 2015 р. Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України

Подібні публікації:

 1. «Олімпійський урок» сторожинецьких ліцеїстів на «Льодовому майданчику» (3)
 2. Голосування: Обираємо фіналісток конкурсу «ЛЬОДОВА КОРОЛЕВА 2015» (3)
 3. Фото: Юні «олімпійці» виборювали медалі на очах у зірки українського спорту (3)
 4. Лупу, Гешко і Чинуш – про «бронзу» Євро-2015 (прес-конференція, фото) (3)
 5. Відео: «Спорт-тайм» від 23.03.15 (Лупу про Євро-2015, Забіг миру, боксерські успіхи, маунтенбайк, «Весняні ластівки», Меморіал Костіва і Пукая, шахи) (3)